αὐθεντήσονται

αὐθεντέω
to have full power
fut ind mid 3rd pl
αὐθεντέω
to have full power
futperf ind mp 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.